PL | EN | UA
Koszyk (ładuję)
złóż zamówiene

Restauracja STARY LWÓW jest partnerem systemu HACCP który przestrzega wszelkie najwyższe normy odnośnie higieny i jakości przygotowywanych posiłków.

HACCP jest to systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.